De consultants van Gupta Strategists zijn gedreven door inhoud.
Ze vormen een hecht en ondernemend team met een groot onderling vertrouwen.

De afgelopen jaren is Gupta Strategists snel gegroeid. De uitgangspunten blijven hetzelfde: hecht, gedreven door inhoud, gericht op de hoogste standaard en met groot onderling vertrouwen. Formele titels zijn er niet, iedereen wordt beoordeeld op individuele merites en resultaten bij klanten. Alle teamleden werken vanuit eigen verantwoordelijkheid en collegiale gelijkwaardigheid.

Teamlid

 • Samuel Smits

  Samuel Smits
  Contactgegevens 06 28340816 samuel.smits@gupta-strategists.nl
  Achtergrond • Studeerde economie (cum laude) aan de UvA
  • Medeoprichter van een IT-dienstverlener voor het MKB
  • Werkte drie jaar bij de NMa

  Ondernemer

  ‘Enthousiasme voor ondernemen deed ik op als medeoprichter van een IT-dienstverlener. Daarna werkte ik bij de NMa aan het ontwikkelen van markttoezicht in de elektriciteit en zorg. Toen ik de kans kreeg bij Gupta Strategists ondernemerschap te combineren met meer inhoudelijk werk, was de keuze snel gemaakt. Ik maak sinds de oprichting deel uit van het team en kijk nog steeds meer als ondernemer dan als consultant naar projecten. Structureel betere resultaten kunnen behalen voor een klant is voor mij voorwaarde om aan een opdracht te beginnen.’

  Verschil maken

  ‘Bij de opbouw van ons team laat ik mij graag inspireren door de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler. Geen regels, maar eigen verantwoordelijkheid. Over praktische zaken kan iedereen zelf beslissen. Zo ontstaat er geen onnodige overhead en kan iedereen de volle tijd aan inhoudelijk werk besteden. Mensen die houden van moeilijke puzzels, zelf verantwoordelijk zijn voor resultaat en een verschil willen maken, zijn bij ons op hun plek.’