De consultants van Gupta Strategists zijn gedreven door inhoud.
Ze vormen een hecht en ondernemend team met een groot onderling vertrouwen.

De afgelopen jaren is Gupta Strategists snel gegroeid. De uitgangspunten blijven hetzelfde: hecht, gedreven door inhoud, gericht op de hoogste standaard en met groot onderling vertrouwen. Formele titels zijn er niet, iedereen wordt beoordeeld op individuele merites en resultaten bij klanten. Alle teamleden werken vanuit eigen verantwoordelijkheid en collegiale gelijkwaardigheid.

Teamlid

 • Maartje van den Broek

  Maartje van den Broek
  Contactgegevens 06 57688587 maartje.vandenbroek@gupta-strategists.nl linkedin.com/in/maartje-van-den-broek-md-phd-476a8637
  Achtergrond
   Studeerde geneeskunde (cum laude) aan de Universiteit Maastricht
   Promoveerde op onderzoek naar de uitkomsten van leverchirurgie
  Specialiseerde zich tot chirurgisch oncoloog
  Rondde de leergang Clinical Business Administration af aan TIAS

  Waarde voor de patint

  Ik wil graag bijdragen aan zorg die zoveel mogelijk waarde toevoegt voor de patint. Bij Gupta kan ik meedenken over slimme(re) manieren om ons zorgstelsel in te richten en meehelpen om die verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren. Om tot breed gedragen oplossingen te komen, is samenwerking tussen alle partijen in de zorg essentieel. Ik vind het een interessante uitdaging om deze partijen met elkaar te verbinden. Mijn medische achtergrond en kennis van managementvraagstukken in de zorg komen daarbij goed van pas.

  Meer dan de som der delen

  We werken in teams aan complexe vraagstukken op het gebied van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. De mix van studieachtergrond, persoonlijkheid en ervaring maken het geheel van zon team altijd meer dan de som der delen. Gupta biedt mij zo een inspirerende omgeving waarin ik mijn klinische ervaring en passie voor het realiseren van waardevolle zorg kan combineren met strategische vraagstukken uit de praktijk: voor mij een perfecte stap in aansluiting op mijn carrière in de kliniek.