De consultants van Gupta Strategists zijn gedreven door inhoud.
Ze vormen een hecht en ondernemend team met een groot onderling vertrouwen.

De afgelopen jaren is Gupta Strategists snel gegroeid. De uitgangspunten blijven hetzelfde: hecht, gedreven door inhoud, gericht op de hoogste standaard en met groot onderling vertrouwen. Formele titels zijn er niet, iedereen wordt beoordeeld op individuele merites en resultaten bij klanten. Alle teamleden werken vanuit eigen verantwoordelijkheid en collegiale gelijkwaardigheid.

Teamlid

 • Joost de Vries

  Joost de Vries
  Contactgegevens 06 31174847 joost.devries@gupta-strategists.nl //nl.linkedin.com/in/joostdevries1
  Achtergrond
  • Studeerde Biomedische Technologie aan de TU Eindhoven
  • Liep stage bij GlaxoSmithKline in Stevenage (Verenigd Koninkrijk)

  Een nieuw perspectief

  ‘Tijdens mijn studie realiseerde ik me al snel dat ik energie haal uit het oplossen van ingewikkelde problemen. Het interessantst aan mijn opleiding vond ik de diversiteit aan vraagstukken, met één overkoepelend thema: de gezondheidszorg. De ene keer werk je aan een natuurkundige puzzel, terwijl de uitdaging even later op een scheikundig vlak ligt. Je leert problemen telkens door een andere bril te beschouwen. De mogelijkheid om bij Gupta Strategists te werken aan uitdagende projecten met telkens wisselende invalshoeken spreekt mij enorm aan.’

  Ontwikkelen als probleemoplosser

  ‘Strategy consulting in de gezondheidszorg is voor mij een stap verder in mijn ontwikkeling als probleemoplosser in een speelveld dat op iedereen een grote weerslag heeft. Innovaties en nieuwe inzichten volgen elkaar in rap tempo op. Daarbij wordt iedereen steeds ouder en willen we allemaal het liefst zo gezond mogelijk blijven. Hoe gaan we om met de obstakels die daarbij komen kijken en hoe houden we die wens betaalbaar? Dat zijn kwesties waar ik bij Gupta mijn hersenen over kan breken.’