Gupta Strategists publiceert onafhankelijke studies, organiseert eigen recruiting evenementen en is regelmatig aanwezig op evenementen van universiteiten of studieverenigingen.

Hieronder ziet u de details van het geselecteerde nieuwsbericht.

Nieuws

Gupta: Zorgkostengroei hangt voor 80% samen met de economische ontwikkeling

De afgelopen jaren is de groei van zorgkosten opvallend afgevlakt, zowel in Nederland als in andere westerse economieën, zoals de VS. In de VS zijn er aanwijzingen dat deze afvlakkende groei van zorgkosten nauw samenhangt met de economie. De vraag is: geldt dat ook voor Nederland? En zo ja, wat betekent dat voor de verwachte groei van zorgkosten in de komende jaren, het zorgbeleid en voorspellingsmodellen?


Uit deze studie van Gupta Strategists blijkt dat circa 80% van de zorgkostengroei wordt verklaard door de groei van het BBP en inflatie. Het BBP is met 50% de grootste factor. De inflatie verklaart 30% van de zorgkostengroei. Dit blijkt uit een analyse van de cijferreeksen van het Bruto Binnenlands Product (BBP), de inflatie en de zorgkostenover de afgelopen 35 jaar.

 
Doorsturen
Terug naar nieuwsoverzicht