Gupta Strategists publiceert onafhankelijke studies, organiseert eigen recruiting evenementen en is regelmatig aanwezig op evenementen van universiteiten of studieverenigingen. Hieronder staat ons nieuws over deze onderwerpen.

Gupta nieuws

Gupta vergelijkt verpleeghuiszorg in Nederland en Vlaanderen

Gupta Strategists heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de verpleeghuiszorg in Nederland en Vlaanderen. We hebben onderzocht waar we van elkaar kunnen leren op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en kosten.

De vergelijking op toegankelijkheid, kwaliteit en kosten laat het volgende zien:
Toegankelijkheid: de fysieke toegankelijkheid is vergelijkbaar. Nederland scoort echter beter op de financiŽle toegankelijkheid, gezien de lagere eigen bijdrage voor mensen met een laag inkomen
Kwaliteit: Nederland heeft een meer stringente wettelijke basis voor de kwaliteit van zorg en scoort iets hoger op kwaliteitsindicatoren gericht op cliŽntervaring (een 7,9 versus een 7,5). Daar staat tegenover dat Vlaanderen verder is in het meten van kwaliteitsindicatoren
Kosten: in Nederland krijgen cliŽnten meer zorg per week en zijn de kosten per verblijfsdag hoger. Dit is een substantieel verschil van 35 tot 40%
Kortom: de toegankelijkheid is iets beter in Nederland, de kwaliteit min of meer vergelijkbaar, waarbij cliŽnten in Nederland iets meer tevreden zijn over de ontvangen zorg, terwijl de kosten in Nederland fors hoger zijn. Het kostenverschil zal verder oplopen tot ongeveer 60%, gezien de geplande extra investeringen van 2,1 miljard euro.
Directe link Doorsturen

Big data-studie Gupta Strategists laat zien dat ic-zorg grotendeels voorspelbaar is

De recente studie van Gupta Strategists laat zien dat ic-zorg grotendeels voorspelbaar is. Met een algoritme op basis van in het EPD beschikbare gegevens is ic-opname voor ruim vier op de vijf patiŽnten betrouwbaar te voorspellen. In de studie ĎPredicting the Unpredictableí beschrijven de auteurs van Gupta de big data-techniek die daarvoor nodig is. Toepassing van dit voorspellende model in de praktijk kan ziekenhuizen helpen de benutting van ic-capaciteit te optimaliseren.
Directe link Doorsturen

Gupta Strategists brengt studie 'Het ĎKjeld Nuisí-effect voor ziekenhuizení uit'

Kjeld Nuis wist in 2014 zijn enorme potentie niet om te zetten in kwalificatie voor de Olympische spelen. Echter, hij liet het er niet bij zitten, vocht zich terug en iedereen weet waar dat in 2018 in resulteerde: twee gouden Olympische medailles. Wij, als sport­liefhebbers, zien hier een parallel met de financiŽle situatie van ziekenhuizen. Er zijn ziekenhuizen die in solvabiliteit achterbleven, maar zich binnen vier jaar terugvochten en zich ontwik­kelden tot leider van de groep. In de studie Ďhet ĎKjeld Nuisí-effect voor ziekenhuizení laten we hun weg naar succes zien.
Directe link Doorsturen

Gupta brengt vervolgstudie op No Place Like Home uit

No Place Like Home

Thuis chemotherapie krijgen. Vanuit huis samen met je cardioloog je hartfunctie in de gaten houden. ís Nachts nierdialyse uitvoeren, in je eigen bed. De voorbeelden van ziekenhuiszorg thuis zijn legio. De voordelen zijn evident. Waarom moeten patiŽnten dan nog zo vaak een ritje naar het ziekenhuis maken? We beschrijven in de nieuwe versie van de onafhankelijke studie No Place Like Home welke barrières de verplaatsing van zorg naar huis vertragen. En de oplossing? Die schuilt in kopiŽren wat anderen al doen. Het aanpassen van de talloze patient journeys die naar huis kunnen is te kostbaar om als ziekenhuis zelfstandig te doen.
46% van de zorg die in het ziekenhuis plaatsvindt, kan ook thuis. Dat beschreven we vorig jaar in de eerste versie van onze studie No Place Like Home. Daarvoor is wel een ingrijpende verandering van de zorg nodig.

Vier barrières vertragen de transitie van zorg naar huis

Als er zůveel zorg naar huis zou kunnen, waarom gebeurt dat nu dan nog maar op kleine schaal? Dat komt door vier barrières. De eerste en belangrijkste barrière zit in de mensen zelf. Het gaat daarbij om zowel de zorgprofessionals als de patiŽnten zelf. Hun vaardigheden en manier van denken zijn gericht op zorg verlenen en ontvangen in het ziekenhuis. Het vraagt een verandering om te denken vanuit de mogelijkheden van zorg thuis. Veel blijkt koudwatervrees. Elk voorbeeld laat zien dat als de patiŽnt eenmaal thuis zijn behandeling krijgt, iedereen de voordelen ziet en ervaart.
De tweede barrière is op het gebied van het nemen van data-onderbouwde beslissingen. Het is niet de bedoeling om rŁcksichtslos alle patiŽnten weg te sturen uit het ziekenhuis. Welke patiŽnt kan naar huis en wanneer grijp je als arts op afstand in? Grondige en gestructureerde data-analyse is daarvoor essentieel.
Ook financiŽle prikkels vormen een barrière bij het naar huis brengen van zorg. Betaaltitels die monitoring op afstand mogelijk maken, schieten nog tekort. Tot slot vormen infrastructuur en logistiek de vierde en laatste barrière. Zorg thuis kan een logistieke nachtmerrie zijn Ė hoe krijg je alle spullen, techniek, verbindingen ťn soms ook medisch personeel thuis? Eigenlijk blijkt dit the least of your worries. Anno 2017 zit het grootste knelpunt nog steeds bij de mensen, barrière 1, en is er in de technische praktijk juist heel veel mogelijk.

Alleen door koplopers te kopiŽren kan zorg op grote schaal naar huis

Hoe zorgen we er dan voor dat de transitie van zorg naar huis in een stroomversnelling komt? De crux daarvoor zit in de koplopers kopiŽren. Op dit moment poppen de initiatieven voor het naar huis brengen van zorg als paddenstoelen uit de grond, maar daarbij wordt het wiel steeds opnieuw uitgevonden. En dat terwijl voor 90% van de patiŽnten geldt dat hun patient journey in alle of vrijwel alle ziekenhuizen voorkomt, zoals Gupta Strategists in deze nieuwe studie laat zien. Ziekenhuizen kunnen dus van elkaar de kunst afkijken of gezamenlijk zorg naar huis brengen. Alleen op die manier krijgt de patiŽnt wat hij verdient: de beste zorg, in de beste omgeving.
Directe link Doorsturen

Gupta brengt studie 'Waardegedreven Inkoop' uit

Ontwikkeling van strategische inkoop moet topprioriteit zijn

Het belang van medische producten voor de patiŽntenzorg is onschatbaar groot. De inkoopkosten van Nederlandse ziekenhuizen zijn in tien jaar tijd bijna verdubbeld, tot 8 miljard euro in 2015, dat is circa 30% van de totale kosten. Deze groei is gedreven door dure medicijnen, overige medische producten en ICT. De vraag is welke meerwaarde patiŽnten hiervoor hebben gekregen in termen van gewonnen gezonde levensjaren (QALYís). Uitgaven aan niet-medische producten zoals voeding en energie zijn de afgelopen tien jaar nauwelijks toegenomen. Kijkende naar zorgtrends zoals extramuralisering van ziekenhuiszorg en de groeiende uitbesteding, is te verwachten dat de inkoopkosten zullen groeien naar 50% van de totale kosten. Dit vergt een andere rol van ziekenhuizen van inkoop op prijzen naar regisseur en integrator van (medische) technologie. Ziekenhuizen zijn nog onvoldoende toegerust voor deze nieuwe rol. Inkoop verdient daarom een centrale plek aan de bestuurstafel.

Resultaten boeken op inkoop is in de praktijk weerbarstig maar haalbaar

In de praktijk is het weerbarstig om aansprekende inkoopresultaten te boeken. Gupta ziet hier twee redenen voor. Ten eerste hebben leveranciers op veel vlakken een voorsprong op ziekenhuizen: ze hebben een sterke relatie met artsen en veel inhoudelijke kennis van hun productmarkt. Kees Isendoorn zegt daarover: ďAls een arts aankomt bij inkoop dat hij hechtdraad X van merk Y wil hebben, is het spel eigenlijk al gespeeld. De leverancier kan dan meer vragen dan de waarde van het product. Ten tweede laten inkopers, gebruikers en ook consumenten zich te veel verblinden door de sticker Ďmedischí.Ē Jurre de Bruin voegt daaraan toe: ďWaar veel mensen graag bij de Lidl boodschappen vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding, lijkt de prijs bij medische producten ineens niet meer relevant. We betalen rustig EUR 300 voor een bril die EUR 30 zou mogen kosten. Ziekenhuizen in India maar ook Tesla laten zien dat een kritische en ondernemende blik de kosten kan verlagen.Ē
De weerbarstige praktijk neemt niet weg dat het haalbaar is om goede inkoopresultaten te boeken. Zo realiseerde een ziekenhuis binnen twaalf maanden structureel 18% lagere inkoopkosten zonder op medische kwaliteit voor de patiŽnt in te boeten. Ook de vergelijking van de inkoopprestatie van Nederlandse ziekenhuizen laat zien dat er forse verschillen zijn en dus mogelijkheden om de prestatie te verbeteren. Gupta doet in de studie ook een reeks praktische aanbevelingen om het inkoopresultaat op korte termijn te verbeteren.

Als de basis op orde is moeten ziekenhuizen omschakelen naar waardegedreven inkoop

Waardegedreven inkopen komt erop neer dat ziekenhuizen samen met leveranciers de waarde (kwaliteit versus kosten) gaan verhogen voor de patiŽnt. De nadruk ligt dan niet meer op de transactie en op prijzen, maar op partnership en zorguitkomsten. Deze vervolgstap vergt een upgrade van het kennisniveau van inkopers en samenwerking tussen ziekenhuizen. Samenwerking is nodig om de schaal te bereiken die nodig is om de benodigde kennis op te bouwen. Van daaruit kunnen ziekenhuizen met leveranciers nieuwe vormen van zorg ontwikkelen en het totale zorgpad van de patiŽnt herontwerpen (zoals ziekenhuiszorg thuis). Kees Isendoorn: ďICT kan bijvoorbeeld veel bijdragen aan zorg, door ondersteuning van telemonitoring of het geven van behandeladviezen. Het integreren van deze waarde in het zorgproces terwijl ook steeds meer diensten zijn uitbesteed, vergt een regierol van ziekenhuizen. Inkoop kan daar de drijvende kracht in zijnĒ

Download hier het volledige rapport 'Waardegedreven Inkoop'
Directe link Doorsturen

Gupta publiceert wetenschappelijk artikel over de biomedische onderzoeksagenda

Gupta Strategists heeft recent in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde het artikel 'Maat en getal bij de biomedische onderzoeksagenda van Nederland' gepubliceerd. In dit artikel laten we zien dat het Nederlandse onderzoeksportfolio beperkt samenhangt met ziektelast en zorgkosten.
Directe link Doorsturen

Gupta brengt studie 'The world is a clinical trial' uit

Het maken van medische beslissingen wordt steeds ingewikkelder. Idealiter moet alle informatie die relevant is voor een beslissing Ė zowel Ďbewijsí als Ďervaringí Ė gemakkelijk en gestructureerd beschikbaar zijn, in een vorm die direct toepasbaar is op de specifieke patiŽntsituatie. Er bestaan al veel toepassingen om Ďbewijsí gemakkelijker toegankelijk te maken, maar voor het systematisch toegankelijk maken van Ďervaringí (die van de arts zelf en die van collegaís) bestaan deze nog niet.

In deze studie presenteren wij een algoritme dat artsen in staat stelt om zowel hun eigen ervaring als de collectieve ervaring van collegaís bij het beslisproces in te zetten. We hebben dit algoritme ontwikkeld en getest met data uit het elektronisch patiŽnten dossier van Amphia ziekenhuis in Breda. Het algoritme bestaat uit 3 stappen: 1) maak een Ďvingerafdrukí voor elke patiŽnt, 2) vergelijk vingerafdrukken op een Ďsimilarity scoreí, en 3) distilleer relevante inzichten en/of aanbevelingen. De stappen staan samengevat in de figuur hieronder.


Bij wijze van proof-of-concept laten we in deze studie zien dat het Ďvingerafdrukí-model twee klinische uitkomstmaten kan verklaren en voorspellen: 1) opnameduur, en 2) kans op opname op de Intensive Care. We tonen aan dat het algoritme, zelfs in deze proof-of-concept fase, huidige gepubliceerde voorspelmodellen voor deze uitkomstmaten kan evenaren. Het algoritme zou in de toekomst ook voor andere voorspellingen ingezet kunnen worden. We laten ook zien hoe het algoritme kan worden ingezet als beslisondersteuning.

We zien 3 mogelijke toepassingsrichtingen voor het Ďvingerafdrukí-algoritme:
- Learning on the go: een verbeterde versie van het huidige proof-of-concept model. Daarbij zouden aanbevelingen op basis van Ďervaringí ook systematisch getoetst kunnen worden met Ďbewijsí uit de medische literatuur.
- The world is a clinical trial: het opnemen van het algoritme in een zelflerend model. Wij denken dat dit de basis kan zijn voor een revolutie op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek.
- Management informatie: het algoritme kan door verzekeraars en zorgaanbieders worden ingezet om, bijvoorbeeld, voorspellingen te doen over kosten en planning voor individuele patiŽnten.

Met deze studie hopen wij bij te kunnen dragen aan het versnellen van ontwikkeling van praktische toepassingen op het gebied van beslisondersteuning. Wij zijn benieuwd naar uw reacties, en discussiŽren graag verder met geïnteresseerden.
 
Directe link Doorsturen

Gupta Strategists brengt studie 'Winst in de Nederlandse zorgsector' uit

Gupta Strategists bracht systematisch de winsten in de zorgsector in kaart. Daaruit blijkt dat van de ~EUR 80 mld die wij aan zorg uitgeven in totaal ~EUR 7 mld nettowinst gemaakt wordt. Dit komt neer op ~EUR 430 per inwoner per jaar. Met een winstgevendheid van 10% is de zorg minder winstgevend dan het gemiddelde van alle sectoren (12%).

In absolute zin belandde het grootste deel van deze winst, EUR 1,8 mld, bij fabrikanten van medische apparatuur en hulpmiddelen. Zorginstellingen verdienden EUR 1,5 mld, en farmaceutische bedrijven verdienden EUR 1,0 mld aan winst in de Nederlandse zorg. Ook gaat EUR 1,1 mld aan winsten naar professionals. Deze zijn min of meer gelijkmatig verdeeld over huisartsen, specialisten, apothekers en paramedici.

In relatieve zin zien wij dat financiŽle dienstverleners en de farmaceutische industrie de hoogste winstpercentages kennen, respectievelijk 25-30% en 20-25%. Onder professionals variŽren winstmarges tussen 10% en 20%, waarbij huisartsen, paramedici en tandartsen relatief hoog zitten. Intramurale instellingen en ziekenhuizen, zorgverzekeraars, groothandels en de bouw zijn deelsectoren met relatief gezien de laagste winstpercentages (allen 0-5%).

Wij vinden in onze studie dat de winst correspondeert met de macht die de verschillende spelers in de zorg hebben. De mate van winstregulering correspondeert juist niet met de machtspositie. De huidige winstregulering is het zwaarst op de minst machtige deelsectoren die winstregulering het minst nodig hebben. Voor deelsectoren waar de relatieve machtspositie hoog is, zoals de farmaceutische industrie en zorgprofessionals, is juist weinig winstregulering.

Blijkens de vurige maatschappelijke discussie over winst in de zorg voelt (over)winst voor velen als oneerlijk. Misschien dat de heftigheid van het debat wordt gevoed door de machteloosheid van de politiek om de winsten terug te dringen. Dat komt doordat winst de resultante is van macht en de sectoren waar winst gemaakt worden ook te machtig zijn om de winsten te reguleren.

Uiteindelijk is winst echter maar een klein deel van de zorgkosten. Ook als de volledige winst kan worden afgeroomd, blijft er nog ongeveer 90% van de zorgkosten over en leven we momenteel gemiddeld 20 jaar in slechte gezondheid. Het lijkt dus belangrijk om te focussen op de kwaliteit van onze zorg en de doelmatigheid in plaats van puur de winstgevendheid.
 
Directe link Doorsturen

Gupta brengt studie No place like home' uit

Uit onderzoek van Gupta Strategists blijkt dat 45% van de zorg die nu in ziekenhuizen verleend wordt naar huis verplaatst kan worden. Dit is goed nieuws voor de patiŽnt. Zorg thuis betekent dat patiŽnten sneller het normale leven weer kunnen oppakken. De consequenties van deze verplaatsing voor de betrokkenen zijn groot. PatiŽnten en zorgverleners moeten zich voorbereiden op deze verandering. In deze studie brengt Gupta Strategists de veranderingen systematisch in kaart.
De verplaatsing van zorg naar huis is gebaseerd op twee pijlers: behandelapparatuur die thuis geplaatst kan worden om patiŽnten te behandelen en monitoren en de beschikbaarheid van grote datastromen waarop artsen hun risico inschatting van wanneer iemand naar huis kan verbeteren.
Thuis behandelen betekent dat de grens tussen gezond en ziek vervaagt. PatiŽnten moeten dus nog meer leren te leven met hun ziekte en hun normale leven combineren met hun leven als patiŽnt. Ze moeten regie over hun eigen ziekte nemen. Ze staan hierin niet alleen. In de analogie van een ziekte als het besturen van een vliegtuig, wordt een patiŽnt van passagier, piloot. Verpleegkundigen krijgen de rol van copiloot van de patiŽnt en zullen een nog meer coachende taak krijgen in plaats van het zelf helpen van patiŽnten. Zij zullen vaker op hun handen blijven zitten terwijl de patiŽnt versterkt wordt in de regie over zijn ziekte.
Voor artsen betekent de behandeling thuis misschien wel de grootste verandering. Het 1-op-1 contact tussen patiŽnt en arts zal grotendeels verdwijnen. Van piloot wordt de arts luchtverkeersleider die een grote groep patiŽnten op afstand bewaakt en behandelt. Artsen zijn in staat deze vaardigheden te leren, maar het is een ander perspectief dan waarvoor zij tot nu toe zijn opgeleid
Download hier de studie 'No place like home'
Directe link Doorsturen

Gupta brengt VVT-studie uit

In de ouderenzorg hebben groei en voorspelbaarheid plaatsgemaakt voor krimp en turbulentie. In dit Ďnieuwe normaalí hebben zorgaanbieders te maken met drie themaís:
1. Verschuiving van intramuraal naar thuis. De intramurale zorg krimpt tussen 2014 en 2018 met 22%. Dit vergroot de vraag naar zwaardere zorg bij mensen thuis. Zo is het vpt sinds 2010 met 68% per jaar gegroeid. Ook voor mensen met dementie is een beweging naar huis nodig: nu gaat 86 cent van elke euro zorgkosten voor deze groep nog naar het verpleeghuis.
2. Beweging van inspanning naar uitkomsten. In de ziekenhuiszorg leidt transparantie over uitkomsten al tot hogere kwaliteit. Introductie van digitale dossiers zoals OMAHA maakt de relatie tussen de geleverde zorg en de uitkomst nu ook in de ouderenzorg inzichtelijk. Daarnaast maakt Zorgkaart Nederland een snelle opmars in de meting van cliŽntervaringen.
3. Blijvend hogere risicoís. De druk op de exploitatie van zorgaanbieders kan oplopen tot 1 miljard euro in 2018. Risicobeheersing vergt realisme: sluit locaties met lage bezetting, ga uit van zelforganisatie en verlaag overhead. Daarnaast is het belangrijk de stap te zetten naar beloning voor resultaat: staar niet blind op de prijs en kies voor innovatie op volume en kwaliteit.
Download hier het volledige rapport van 'Het nieuwe normaal'
Directe link Doorsturen

Gupta brengt GGZ studie uit

 De GGZ studie 2016 ĎWaar is de gulden een daalder waard?í brengt kwaliteitsprestaties in verband met financiŽle prestaties binnen de GGZ sector. Samengevat zijn er een aantal belangrijke observaties. De Nederlandse GGZ voegt waarde toe. De totale kosten van psychiatrische aandoeningen in Nederland zijn lager dan in de rest van Europa. De (bezuinigings)druk op de instellingen is groot. Vooral grote instellingen hebben het financieel moeilijk getuige de lage winstmarges en een groot aantal instellingen dat verliesgevend is. De spreiding van kwaliteitsprestaties is enorm. Deze inzichten zijn publiek beschikbaar, maar worden nog nauwelijks gebruikt. De potentie van de sector wordt onvoldoende benut: beter gebruik van kwaliteitsinformatie van aanbieders zal het rendement van de sector vergroten. Het gebruik van kwaliteitsinformatie gebeurt nauwelijks, maar er is al jaren sprake van bezuinigingen. Dit is kapitaalvernietiging en heeft te weinig oog voor de waarde die de sector creŽert voor de Nederlandse maatschappij. Meer oog voor de waarde die de sector creŽert geeft een betere dynamiek en zorgt voor meer gezondheidswaarde voor minder euroís.
Directe link Doorsturen

Gupta partner van SOLVE

Vanaf april is Gupta partner van SOLVE consulting. SOLVE is een studentenorganisatie die actief is in Ďsocial enterprise consultingí. De student-consultants van SOLVE geven advies aan non-profit instellingen over het verbeteren van hun effectiviteit en efficiŽntie. Gupta herkent zich sterk in de bevlogenheid van SOLVE om met adviesprojecten een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarom ondersteunen we de consultants van SOLVE, o.a. door middel van trainingen.
Directe link Doorsturen

Artsen met verstand van zaken

Goede zorg wordt tegenwoordig bepaald door meer dan alleen de medische kennis van zorgverleners. Sinds de introductie van de marktwerking in de zorg is betrokkenheid van artsen bij de organisatie van zorg gewenst en misschien zelfs noodzakelijk. Het is immers bekend dat een efficiŽnte bedrijfsvoering tot minder fouten - of vertaald naar de zorg; complicaties leidt.
Deze verandering vraagt om artsen met verstand van zaken, zowel op financieel, organisatorisch, als op innovatief gebied; artsen met een integrale blik op de hele zorgketen. Tijdens de studie Geneeskunde wordt nagenoeg alleen onderwezen in strikt medische kennis, terwijl het steeds duidelijker wordt dat ook deze andere kwaliteiten van essentieel belang zijn.
Directe link Doorsturen

Gupta lanceert website met data over gezondheidszorg

In ons werk speelt data een belangrijke rol en we komen regelmatig interessante inzichten tegen. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op onze healthdata-website: healthdata.gupta.nl. Op deze website staan intrigerende inzichten, diverse openbare en onafhankelijke studies en links naar externe openbare bronnen te vinden. Raak geïnspireerd door de analyses over het zorglandschap in Nederland en het buitenland.
Directe link Doorsturen

Gupta ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd

Gupta Strategists heeft in juli 2015 de ISO27001 en NEN7510 certificeringen behaald. Deze normen zijn standaarden voor informatiebeveiliging in het algemeen (ISO27001) en in de zorg in het bijzonder (NEN7510). Het behalen van het begeerde certificaat geeft klanten extra zekerheid dat hun data bij Gupta Strategists in veilige handen is.
Directe link Doorsturen

Gupta coacht Medical Business Projects

Sinds januari 2015 is Willem van der Veer Coach bij MBP, daar ondersteunt hij teams van (bijna) artsen en gezondheidswetenschappers bij het uitvoeren van consultancy projecten.
Directe link Doorsturen

Gupta brengt studie 'De weg naar verandering' uit

De afgelopen jaren zijn wij nauw betrokken geweest bij grote veranderprocessen in ziekenhuizen. Het echte veranderen blijkt, zeker in ziekenhuizen, erg moeilijk. Dat was voor ons de aanleiding voor het schrijven van een studie naar veranderen.

Hoe zorg je er voor dat een ziekenhuis succesvol verandert?

In ĎDe weg naar veranderingí geven wij antwoord op deze vraag. Deze studie verbindt onze projectervaringen, interviews met ervaringsdeskundigen uit de Nederlandse ziekenhuissector en de theorie achter veranderen.


Wat blijkt? Veranderen is niet zozeer een briljant idee, maar eerder een beweging met een planbare route.

Als je hierin een aantal belangrijke stappen goed plant en doorloopt, kun je het veranderproces de baas blijven. In zeven hoofdstukken belichten we de belangrijkste stappen bij het leiden van een verandering. Deze studie biedt houvast en inspiratie om een succesvolle verandering te realiseren.

Download hier de studie 'De weg naar verandering'
Directe link Doorsturen

Gupta: Zorgkostengroei hangt voor 80% samen met de economische ontwikkeling

De afgelopen jaren is de groei van zorgkosten opvallend afgevlakt, zowel in Nederland als in andere westerse economieŽn, zoals de VS. In de VS zijn er aanwijzingen dat deze afvlakkende groei van zorgkosten nauw samenhangt met de economie. De vraag is: geldt dat ook voor Nederland? En zo ja, wat betekent dat voor de verwachte groei van zorgkosten in de komende jaren, het zorgbeleid en voorspellingsmodellen?


Uit deze studie van Gupta Strategists blijkt dat circa 80% van de zorgkostengroei wordt verklaard door de groei van het BBP en inflatie. Het BBP is met 50% de grootste factor. De inflatie verklaart 30% van de zorgkostengroei. Dit blijkt uit een analyse van de cijferreeksen van het Bruto Binnenlands Product (BBP), de inflatie en de zorgkostenover de afgelopen 35 jaar.

 
Directe link Doorsturen

Gupta: Ziekenhuisomzetten half miljard lager dan verwacht door krimp in productie

13 juni 2013

De financiering van de ziekenhuiszorg veranderde sterk. Bij zo veel veranderingen is het interessant om te zien wat de effecten zijn op de prestaties van de sector. Gupta Strategists analyseerde de jaarverslagen en jaardocumenten van in totaal 54 ziekenhuizen die deze documenten tot nu toe publiceerden. Uit deze analyse blijkt dat totale omzetten van ziekenhuizen ruim een half miljard minder zijn gestegen dan vooraf verwacht mocht worden. De belangrijkste oorzaak hiervan is een daling van de totale ziekenhuisproductie. Dat zagen we niet eerder.
  
 
Directe link Doorsturen

Gupta brengt ouderenzorgstudie 2012 uit

7 december, 2012

Vandaag heeft Gupta Strategists haar ouderenzorgstudie 2012, ĎStilte voor de Stormí uitgebracht. Hierin beschrijft Gupta de ontwikkelingen en trends in de Nederlandse ouderenzorg.

De studie laat de goede prestaties van ouderenzorginstellingen zien. De omzet groeit sinds 2009 niet sneller dan inflatie plus groei door vergrijzing, de sector heeft gezonde winstmarges en de vermogenspositie is fors versterkt.
 
Deze rustige jaren blijken echter stilte voor de storm, gezien het recente regeerakkoord. Dit zal leiden tot krimp van de sector en dat is uniek in de geschiedenis van de ouderenzorg. De tegelijkertijd geplande overheveling naar gemeenten zal extra uitdagingen met zich meebrengen.

In deze studie beschrijven we een aantal strategische gevolgen voor zorgaanbieders en overheid. Zo zal het voor zorgaanbieders een omslag in het denken vergen om vanuit een Ďmindset van krimpí nieuwe oplossingen te vinden. Ook staan we stil bij de grote variatie in zorggebruik tussen gemeentes. Dit zal de verdeling van het budget compliceren, maar het is tegelijkertijd een kans om ongewenste regionale praktijkvariatie aan te pakken. De haken en ogen aan de uitvoering door gemeentes is een ander onderwerp van deze studie. Vooral als het gaat om de torenhoge administratieve lasten: die bedragen in de WMO nu meer dan 10%, tegen 1,5% in de AWBZ. Samenwerking met zorgkantoren of zorgverzekeraars zou een effectieve oplossing kunnen zijn.

Klik hier om 'Stilte voor de Storm' in PDF te downloaden
 
 
 
Directe link Doorsturen

Gupta brengt ziekenhuisstudie 2012 uit

14 november, 2012

Vandaag heeft Gupta Strategists haar nieuwe ziekenhuisstudie 2012, ĎGreat Expectationsí uitgebracht. Hierin analyseert Gupta de prestaties van de Nederlandse algemene en universitaire ziekenhuizen in 2011 op basis van jaarverslaginformatie.

De studie laat goede prestaties van de ziekenhuizen zien: de omzet- en productiegroei zijn gematigd, de kostenstijging is lager dan de inflatie en het B-segment lijkt goed te functioneren.

Er zijn nog wel belangrijke punten van aandacht:
  • Fundamentele verandering van de kosten. Arbeidsproductiviteit moet structureel en sneller verbeteren. Ziekenhuizen moeten de mogelijkheden van ICT in het zorgproces beter gaan gebruiken.
  • Transparantie over oorzaken van groei. We zien een steeds hogere kans op een (dag)opname en grote verschillen in de groei van ziekenhuismarkten. Ziekenhuizen leggen nog te weinig verantwoording af over de oorzaken van deze ontwikkelingen.

 

De gehele studie is dit jaar voor het eerst uitsluitend digitaal beschikbaar (pdf of iBook) en is integraal voor iedere geïnteresseerde beschikbaar via onze website.

 
 
Directe link Doorsturen

Gupta onderzoekt effecten bezuinigingen ouderenzorg

7 november, 2012

In het regeerakkoord tussen PvdA en VVD zijn bezuinigingen in de ouderenzorg voorgesteld van EUR 2,8 mrd. Gupta Strategists onderzocht de mogelijke effecten van deze bezuinigingen en rekende in verschillende scenario's de haalbaarheid van de bezuinigingen en de impact op de koopkracht door.

Het onderzoek laat zien dat alle ouderen die zorg nodig hebben er flink op achteruit gaan. Alleen bezuinigen bij mensen met hoge inkomens is ontoereikend. Ook de middeninkomens zullen er flink op achteruit gaan en iedereen zal aanzienlijk meer zorg zelf moeten organiseren.
 
Directe link Doorsturen

Gupta lanceert nieuwe website

27 juli, 2012

Vandaag lanceren wij onze nieuwe website. Zowel het design als de inhoud zijn helemaal nieuw ontworpen. Wij denken dat we met deze frisse en krachtige website nog beter aan potentiŽle collega's en klanten laten zien wie wij zijn, waar we voor staan en wat we te bieden hebben. Wij zijn trots op het resultaat!
Directe link Doorsturen

Gupta en Erasmus MC brengen MDL studie uit

10 april, 2012

Gupta Strategists en het Erasmus MC hebben een studie uitgebracht naar de waarde van preventieve screening op darmkanker.

 

Lees hier meer over deze studie

Directe link Doorsturen

Gupta brengt Ouderenzorgstudie 2011 uit

18 december, 2011

Vandaag is onze nieuwe ouderenzorgstudie 2011, 'Zorg voor later' verschenen. Hierin analyseerden we opnieuw de positie van Nederlandse ouderenzorginstellingen in 2010 op basis van jaarverslagen.
Directe link Doorsturen

Gupta brengt Ziekenhuisstudie 2011 uit

16 November, 2011

 
Vandaag hebben wij onze nieuwe ziekenhuisstudie 2011, 'Alice's Adventures in Wonderland' uitgebracht. Hierin analyseerden we opnieuw de positie van Nederlandse ziekenhuizen in 2010 op basis van jaarverslagen.
 
 
Directe link Doorsturen